Informatie voor professionals

Veel ouders vragen opvoedkundig advies aan iemand die ze vertrouwen. In veel gevallen ben jij dat: de leerkracht of groepsleid(st)er. Wanneer je een vraag niet kunt beantwoorden, kun je ouders doorverwijzen naar het CJG. Je kunt ook zelf contact met ons opnemen. Vanuit jouw beroep ben jij immers goed in staat zorgsignalen op te vangen. Je kunt deze, in overleg met ouders en kind, voorleggen aan het CJG. Samen met jou zoeken wij graag naar de juiste oplossing.

Scholen
Ieder jaar nodigt het CJG schoolkinderen uit voor een gesprek. Het CJG wil namelijk graag onderzoeken hoe het gaat met de gezondheid. Scholen leveren hiervoor de juiste informatie aan.

CJG als schakel
Het CJG is de plek waar jij terecht kunt met algemene vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien en met vragen over specifieke situaties. Wij werken samen met verschillende partnersĀ om samen gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Wij pakken jouw signaal op en als vervolgstappen nodig zijn, overleggen wij met jou. Wij leveren maatwerk en benaderen mensen op een manier die bij ze past. Het CJG voert de regie en vormt de schakel tussen betrokken organisaties. Zo vallen kinderen niet tussen wal en schip.

Toeleiding eerste lijn jeugd
Voor de gemeente Lansingerland zijn wij de toegangspoort voor alle vragen rondom jeugd. Wij doen een brede uitvraag op alle leefgebieden en stellen een gezinsbreed ondersteuningsplan op. Wij stimuleren de eigen kracht van de inwoners en proberen zoveel mogelijk de zorg vanuit het lokale netwerk in Lansingerland in te zetten. Wij werken dan ook graag samen met onze netwerkpartners in Lansingerland. Ook gaan we steeds op zoek naar de verbinding met elkaar. Daar waar nodig vragen we, met behulp van het ondersteuningsplan, beschikkingszorg aan bij de jeugdconsulent van de gemeente.